Novels Zaandam Novels Zaandam, gevestigd aan Dam 28-30 1506 BE Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.novels.nl/ Dam 28-30 1506 BE Zaandam 075 614 4249

Administratief medewerken Novels Zaandam is de Functionaris Gegevensbescherming van Novels Zaandam Hij/zij is te bereiken via info@novels.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Novels Zaandam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons reserveringssysteem of contactformuelir doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@novels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Novels Zaandam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je reservering te verwerken in ons reserveringssysteem
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Novels Zaandam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Novels Zaandam) tussen zit. Novels Zaandam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Nostradamus reserveringssysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Novels Zaandam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Reserveringen: Naam, -emailadres en telefoonnummer – blijft in reserveringssysteem tot u reservering datum. Wanneer u acvcount aanmaakt blijft deze in ons reserveringssysteem totdat u zich afmeldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Novels Zaandam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Novels Zaandam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie: Adtoany.com
Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via diverse social media websites.

Naam: _cfduid =
Functie: Wordt gebruikt om cachingdienst Cloudflare correct te laten werken
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam: Uvc
Functie: Wordt gebruikt om het AddThis deelplatform te laten draaien / Cookie voor het delen van pagina’s via sociale netwerken.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google.com
Google.com – PREF: De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurscookie ‘PREF’ in hun browsers. Een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de sites van Google. De PREF-cookie kan uw voorkeuren en andere informatie opslaan, in het bijzonder uw voorkeurstaal (zoals Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt laten weergeven (zoals 10 of 20) en of u het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen.

Cookie: Pxgcdn.com
Naam:
 _cfduid
Functie: Wordt gebruikt om cachingdienst Cloudflare correct te laten werken 
Bewaartermijn: 
1 jaar

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma
Functie: 
Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 
2 jaar

Naam: _utmb
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 
30 minuten

Naam: _utmc
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 
tot sluiten browser

Naam: _utmz
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 
6 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Novels Zaandam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@novels.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Novels Zaandam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Novels Zaandam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@novels.nl.

Bel ons
Reserveren